Terreno Rústico en Oseiro
123.000
0429
En venta

Descripción

Monte rellenas o Lagoas, situado en la parroquia de Oseiro, destinado a monte protejido, con acceso a través de servidumbre.

Ubicación

Oseiro ARTEIXO A Coruña. Por favor contacte con nosotros para saber la ubicación exacta